Pridaj inzerát:

Obsah inzerátu je potrebné konkrétne špecifikovať, aby bolo zrejmé o akú ponuku alebo požiadavku ide. Príliš všeobecné, zavádzajúce a nejasné inzeráty budú zmazané. (celé pravidla pre inzerciu – viz. odkaz “Pravidlá inzercie“)