Pravidlá

Pravidlá diskusie

Pravidlá prispievania

Pravidlá inzercie

Vážení občania
Táto stránka bola vytvorená pre občanov obce Dojč ale aj návštevníkov obce za účelom informovania a skvalitnenia spolunažívania medzi občanmi.
Máte možnosť zapojiť sa akýmkoľvek spôsobom, či už svojimi návrhmi, postrehmi, radami ako zlepšiť život v našej obci, ale aj priamou formou pomoci, napríklad s vypracovaním rôznych projektov, pri organizovaní kultúrnych akcií, brigád, sponzorským príspevkom rozpočtovým a príspevkovým organizáciám našej obce a podobne. Zapájať sa môžete aj formou diskusie na tomto portáli (odkaz : pravidlá diskusie)
Tvoriví môžu prispievať článkami, môžu zverejňovať svoje diela. Príspevky tohto charakteru nepíšte do diskusie, ale kontaktujte administrátora a Vaš článok (báseň a pod.) bude zverejnený v časti príspevky.
V časti akcie máte možnosť zverejniť kultúrnu akciu, ktorú pripravujete a pozývať účastníkov, prípadne zhodnotiť uplynulú akciu, či už kultúrneho charakteru, náboženského, športového a podobne. Fantázii sa medze nekladú.
V časti podnikatelia sú uvedené kontakty na podnikateľov obce Dojč a v časti organizácie kontakty na organizácie, inštitúcie, ktoré poskytujú nepodnikateľské služby – zdravotníctvo, pošta, škola, škôlka, obec.
Svoje podnety posielajte na kontaktnú emailovú adresu : info@obecdojc.sk

Ďakujem
JUDr. Antónia Mikulíková
zakladateľ stránky
(zakladateľ stránky nie je administrátorom)