ORGANIZÁCIE

Poľovnícke združenie Dojč
Dobrovoľný hasičský zbor Dojč
Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Karol Kovačič
Zubná ambulancia MUDr. Monika Poláková
Pošta Dojč
Základná škola Dojč
Základná umelecká škola Šaštín-Stráže, pobočka Dojč
Materská škola Dojč
Farský úrad Dojč
Obecný úrad Dojč, 906 02 Dojč 125, tel. 034 / 6536 122