Pripomíname si 100 rokov od vzniku Československa 1918 – 2018

V týchto dňoch si pripomíname jeden z najvýznamnejších dní v dejinách nášho národa – vyhlásenie Martinskej deklarácie, ktorou sa slovenský národ na princípe samourčovacieho práva národov 30. októbra 1918 prihlásil ku spoločnému štátu Čechov a Slovákov. 101 predstaviteľov všetkých vrstiev obyvateľstva, rôznej politickej orientácie či vierovyznania z územia Slovenska prijalo vyhlásenie, ktoré vstúpilo do dejín pod názvom Deklarácia slovenského národa, alebo jednoducho Martinská deklarácia. Tento dokument mal veľký význam na parížskych mierových rokovaniach pre uznanie Československej republiky ako spoločného a samostatného štátu Čechov a Slovákov. Matúš Dula, predseda Slovenskej národnej strany, poslal do Prahy o tomto rozhodnutí Národnému výboru telegram, ktorý sa časom stratil. A práve zásluhou filatelistov sa tento jeden z najvýznamnejších slovenských dokumentov vrátil po dlhom čase na Slovensko.

Uznanie Československa v roku 1918 bolo oveľa viac závislé od ochoty víťazných mocností načúvať hlasom úzkej elity takzvanej prvej emigrácie (Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik a další).
Zásluhy T.G.Masaryka, Edvarda Beneša či M.R.Štefánika na vzniku Československa sú nespochybniteľné, avšak nemali by sa preceňovať a najmä by nemali zatieniť hlbšie. Výsledky prvej svetovej vojny na krátky čas vytvorili priestor na to, aby neosobné sily geopoliticky pôsobili v prospech národov bývalej habsburskej, romanovskej a osmanskej monarchie. Práve tieto sily ovplyvnili osudy Slovákov a Čechov oveľa viac ako Národný výbor československý, združujúci elitu politických emigrantov, ktorí v Paríži, Londýne a Washingtone počas prvej svetovej vojny lobovali v prospech vytvorenia nového stredoeurópskeho štátu.
V prvej československej vláde pôsobil Štefánik ako minister vojny (1918-1919). Na jar 1919 na žiadosť prezidenta ČSR Tomáša Garrigue Masaryka vo funkcii ministra vojny prvej ČSR organizoval v Taliansku návrat takmer stotisíc Slovákov a Čechov domov. Súčasne ho prezident poveril vyriešiť kompetenčný spor medzi francúzskou a talianskou vojenskou misiou na našom území, ktoré mali zabezpečovať južnú hranicu Slovenska.
Presne 4. mája 1919 letel M.R. Štefánik z Talianska na Slovensko. Neprežil návrat do svojej rodnej krajiny. Za dosiaľ neobjasnených okolností zahynul pri leteckej katastrofe neďaleko Ivanky pri Dunaji.

Stano Skala