1. matičný ples v Dojči

1.  Matičný krojovaný ples v Dojči

Kroje kam až oko dovidí – takýto výstižný názov dala príspevku z matičného krojovaného plesu  v Dojči TV Region Senica.  A naozaj v sobotu 9.11.2013 bola sála Kultúrneho domu v Dojči z dvoch tretín zaplnená krojovanými účastníkmi, ktorí sa v tomto ľudovom oblečení cítili viditeľne dobre. Účastníkov vítal krojovaný pár manželov Mackových, ktorý každého uviedol na jeho vyhradené miesto.

Ples otvoril svojím príhovorom predseda MO Matice slovenskej v Dojči a zároveň autor myšlienky obnovenia tradície krojovaných zábav v našej obci MVDr. Pavol Kubík. Prítomní ocenili tiež moderovanie plesu Vladom Sládkom a Dominikou Klenovou, ich sprevádzanie celým programom plesu, takže každý vedel, čo bude nasledovať.
Na úvod bola prehliadka krojovaných skupín. Každá skupina mala svoju tabuľku s nápisom /vyrobil Jožko Bartúnek zo Šajdíkových Humeniec, nápisy Elena Danková/. Predstavili sa krojovaná skupina z Dojča, členovia Slováckého krúžku a Skaličané z Bratislavy, členovia skupiny SLZA z Borského Mikuláša, Terchovskej muziky z Podolinej, krojované skupiny z Hlbokého, Kútov, Brodského a Sekúl. Všetci krojovaní využili parket vyhradený pre prvý tanec iba pre nich – do tanca hrala hudobná skupina Dolinečka zo Štefanova. O prestávkach medzi tanečnými kolami vystúpila ako prvá skupina z Dojča. Za sprievodu harmoniky a spevu Stana Reháka a  Hildy Hajlovej zaspievali niekoľko piesní manželia Mackových a Katka Čelústková – bol to darček pre organizátora plesu. Ďalej sa o prestávkach predstavili Terchovská muzika, skupina SLZA a tiež zaspievali členovia Slováckeho krúžku. Pridali sa aj ostatní prítomní a vytvorila sa atmosféra spontánnej radosti zo spevu, tanca i spolupatričnosti. Nasledovala zábava, kde popri  skupine Dolinečka si účastníci mohli zaspievať a zatancovať striedavo aj zároveň pri skupine SLZA či Terchovcoch. Spoločnú notu našli aj prítomní harmonikári – z Hlbokého, zo SLZY aj Dojčania Stano Rehák a Hilda Hajlová – v spoločnej hudobnej produkcii. Parket bol takmer stále zaplnený. Plánovaný čas plesu – od 19.hod. do 1.hod. po polnoci ubehol veľmi rýchlo, a hudobníci pri dobrej nálade radi vyše 2 hodiny pridali.

Nedá mi nespomenúť, že k celkovému dobrému zážitku z plesu prispela aj krásna výzdoba. Katka Čelústková z vlastných zdrojov ozdobila javisko muškátmi, kolovrátkom, na každom stole ozdobila vázy /od Julky Kozánkovej/ jesennými živými dekoráciami.

Účastníci mali na stoloch aj možnosť ochutnať výborné koláčiky Dojčanky Renáty Dubovickej. Na steny organizátori spoločne zavesili ľudové kroje a konopné vyšívané plachty.  Pri javisku inštalovali tabule „Miestny odbor Matice slovenskej Dojč“, z druhej strany znak obce Dojč. 1. krojovaný matičný ples v Dojči dopadol nad očakávanie dobre.  Od všetkých počuť iba pozitívne ohlasy. Kto sa zúčastnil, chce prísť aj na 2. ročník, viaceri, ktorí prišli iba pozrieť na balkón, sú odhodlaní obstarať si kroj a ukázať ho na obdiv. Potešiteľné je, že folklór oslovil aj veľa mladých, ba aj detí, výborne sa zabavili a zatancovali aj pri ľudovej hudbe a speve.

Z celého plesu máme pamiatku – Ľuboš Jánoš zo Šajdíkových Humeniec natočil video, ktoré si môžu záujemci zakúpiť.

Poďakovanie a obdiv patrí občanom Dojča pri príprave plesu. Od začiatku prípravy sme sa stretali s veľkou ochotou a nezištnou pomocou. Plagát pozývajúci na ples aj vstupenky graficky pekne upravila Beáta Bátorová. Od začiatku si čas zariaďovali tak, aby mohli 9.11. moderovať Vlado Sládek aj Dominika Klenová. Elena Danková pomohla dobrými radami pri príprave plesu aj tlačou nápisov na stoly a označením krojovaných skupín na tabuľkách. Pri celej organizácii bola od začiatku účinne nápomocná Alena Polláková. Pri príprave sály a počas plesu postupne pomohli Robo Morávek s manželkou, Alena a Martina Skalová, Peter Novotníček, Darina Nemečkayová, Lukáš Vlha, Pavol Lauko, Milan Petrla.

Prianie na záver.
Hlavnému organizátorovi plesu, predsedovi MO MS Dojč, sa splnil sen – spoločne sme oživili naše tradície.
Má však ešte jeden. Na obecnom úrade v Dojči niekedy boli kroje. V súčasnosti sa však nachádzajú iba 4 ks mužských krojov u Martiny Skalovej, ktorá ich
priniesla z DDS v Mokrom Háji. Z týchto 2 kroje boli požičané na plese.  Ostatní Dojčania mali kroje svoje alebo požičané z iných obcí, prípadne regiónov. Pre ďalší ročník sa MO MS Dojč bude usilovať prispieť k oživeniu dojčanských krojov – najmä ich ženskej časti.
Prosíme občanov, kto môže, aby tiež v tomto smere pomohol.
Aby ďalší ročník Krojovaného matičného plesu v Dojči zaplnili aj kroje naše, dojčanské.

MO Matice slovenskej Dojč ďakuje sponzorom:
Prispeli: PD Dojč,  COOP Jednota Senica, Autodoprava Marián Beňák, Zbrane a strelivo Dojč, OV KSS Senica, Klampiarske potreby Dojč, všetci občania, ktorí sa prišli pozrieť a prispeli dobrovoľným príspevkom.

Schválený je aj príspevok z Obecného úradu Dojč.

Ing. Valéria Kubíková
spoluorganizátor plesu