Novinky

 • 17. november 1989 je významný deň, v ktorom sa po 40 rokoch totality otočilo koleso dejín aj Slovenska správnym smerom. podobne ako minulý rok, aj...

  17. november – pozvánka

  17. november 1989 je významný deň, v ktorom sa po 40 rokoch totality otočilo koleso dejín aj Slovenska správnym smerom. podobne ako minulý rok, aj...

  celé...

 • V týchto dňoch si pripomíname jeden z najvýznamnejších dní v dejinách nášho národa – vyhlásenie Martinskej deklarácie, ktorou sa slovenský národ na princípe samourčovacieho práva...

  Pripomíname si 100 rokov od vzniku Československa 1918 – 2018

  V týchto dňoch si pripomíname jeden z najvýznamnejších dní v dejinách nášho národa – vyhlásenie Martinskej deklarácie, ktorou sa slovenský národ na princípe samourčovacieho práva...

  celé...

 • 1.  Matičný krojovaný ples v Dojči Kroje kam až oko dovidí – takýto výstižný názov dala príspevku z matičného krojovaného plesu  v Dojči TV Region Senica.  A naozaj v sobotu...

  1. matičný ples v Dojči

  1.  Matičný krojovaný ples v Dojči Kroje kam až oko dovidí – takýto výstižný názov dala príspevku z matičného krojovaného plesu  v Dojči TV Region Senica.  A naozaj v sobotu...

  celé...

 • 17. novembra 2013 sme si v Dojči pripomenuli udalosti spred 24 rokov, z novembrových udalostí 1989. Akciu sme ladili do retroštýlu, aby sme hlavne mladým ľuďom...

  Pripomenuli sme si udalosti zo 17. novembra 1989

  17. novembra 2013 sme si v Dojči pripomenuli udalosti spred 24 rokov, z novembrových udalostí 1989. Akciu sme ladili do retroštýlu, aby sme hlavne mladým ľuďom...

  celé...

 • Vážení občania, pozývame Vás na prednášku : „Ako sa nenechať oklamať na predajných akciách“, s premietnutím filmu Šmejdi, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v...

  Ako sa nenechať oklamať na predajných akciách

  Vážení občania, pozývame Vás na prednášku : „Ako sa nenechať oklamať na predajných akciách“, s premietnutím filmu Šmejdi, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v...

  celé...

 • Oznamujeme, že na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie : http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/200627;jsessionid=DC80968B9D727006CC158657FB8E3357 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/200627#opravy bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na vykonanie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia...

  Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Dojč

  Oznamujeme, že na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie : http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/200627;jsessionid=DC80968B9D727006CC158657FB8E3357 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/200627#opravy bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na vykonanie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia...

  celé...

 • príspevok sa pripravuje http://www.ta3.com/clanok/1018968/v-obci-dojc-ponali-prvy-maj-tradicne-s-humorom.html http://www.tvregion.tv/sk/archiv/movie/1-maj-s-davkou-recesie

  III.ročník recesistických osláv 1.mája v Dojči sa vydaril

  príspevok sa pripravuje http://www.ta3.com/clanok/1018968/v-obci-dojc-ponali-prvy-maj-tradicne-s-humorom.html http://www.tvregion.tv/sk/archiv/movie/1-maj-s-davkou-recesie

  celé...

 • Važení občania. Dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o pomoc pri písaní kroniky. Kniha kroniky sa mi dostala do rúk po 17. rokoch. Za túto...

  Žiadosť o informácie k spracovaniu dojčanskej kroniky

  Važení občania. Dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o pomoc pri písaní kroniky. Kniha kroniky sa mi dostala do rúk po 17. rokoch. Za túto...

  celé...