Pripravované akcie

 • Vážení spoluobčania, domáci aj cezpoľní, pozývame Vás dňa 17.novembra 2014 od 12,oo hod. na IV. ročník recesistickej akcie v Dojči, ktorým si pripomenieme novembrové udalosti...

  Pozvánka 17.november v Dojči

  Vážení spoluobčania, domáci aj cezpoľní, pozývame Vás dňa 17.novembra 2014 od 12,oo hod. na IV. ročník recesistickej akcie v Dojči, ktorým si pripomenieme novembrové udalosti...

  celé...

 • Dojčanský akčný výbor Vás pozýva na III. ročník spomienkovaj akcie na udalosti zo 17. novembra 1989 v duchu recesie, na námestí v Dojči,  v nedeľu...

  Pozvánka na spomienkovú akciu 17.novembra

  Dojčanský akčný výbor Vás pozýva na III. ročník spomienkovaj akcie na udalosti zo 17. novembra 1989 v duchu recesie, na námestí v Dojči,  v nedeľu...

  celé...

 • Vážení občania, pozývame Vás na prednášku : „Ako sa nenechať oklamať na predajných akciách“, s premietnutím filmu Šmejdi, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v...

  Ako sa nenechať oklamať na predajných akciách

  Vážení občania, pozývame Vás na prednášku : „Ako sa nenechať oklamať na predajných akciách“, s premietnutím filmu Šmejdi, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v...

  celé...

 • Oznamujeme, že na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie : http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/200627;jsessionid=DC80968B9D727006CC158657FB8E3357 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/200627#opravy bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na vykonanie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia...

  Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Dojč

  Oznamujeme, že na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie : http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/200627;jsessionid=DC80968B9D727006CC158657FB8E3357 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/200627#opravy bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na vykonanie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia...

  celé...

 • Važení občania. Dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o pomoc pri písaní kroniky. Kniha kroniky sa mi dostala do rúk po 17. rokoch. Za túto...

  Žiadosť o informácie k spracovaniu dojčanskej kroniky

  Važení občania. Dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o pomoc pri písaní kroniky. Kniha kroniky sa mi dostala do rúk po 17. rokoch. Za túto...

  celé...

 • Vážení občania, ktorí z Vás nemáte zbernú nádobu, podajte na Obecný úrad v Dojči písomnú žiadosť o pridelenie zbernej nádoby. Po zosumarizovaní obec požiada Technické...

  Popolnice

  Vážení občania, ktorí z Vás nemáte zbernú nádobu, podajte na Obecný úrad v Dojči písomnú žiadosť o pridelenie zbernej nádoby. Po zosumarizovaní obec požiada Technické...

  celé...